Kontakt

Vi finns i Göteborg och Stockholm:

Anita Kobierski och Torbjörn Johnsson

Askims trappstig 4, 436 40 Askim

och

Sveavägen 138, 113 50 Stockholm

Tel: 0707 - 36 31 00

anitakobierski@hotmail.com